söndag 23 oktober 2016

Vecka 42

Vecka 42
Monica är sjukskriven den här veckan. Vi har haft Emma och Lena på avdelningen.

Den här veckan har vi använt overheaden. Barnen fick rita tillsammans på en laminatpapper, som var på overheaden.
Några av barnen upptäckte att det syntes på taket och på väggen när barnen ritade på pappret.
"Titta."
"Uppe" (pekade på taket).
Här fick de undersöka och utforska vad som hände när de ritade.


Lpfö -98 ( reviderad 2010):
- utvecklar sin nyfikenhet......
Här håller en grupp med projektet: vatten.
De ska måla vattendroppar på pappret. Först tittade de på en inspirationsbild på vattendroppar.
Barnens kommentarer:
"Vattendroppe."
"Måla."
Ett barn tog sin målning och la på overheaden och tittade på väggen hur det såg ut.
Efteråt så reflekterade barnen med pedagogen. De tittade på fotona och när de såg sig själva så pekade de på fotot.


Här andra gruppen som målar vattendroppar på pappret. De tittar först på inspirationsbilden av en vattendroppe.
Barnens kommentarer:
"Grön färg."
"Blå färg."
"Vattendroppe."
"Många droppar."
Lpfö - 98 ( reviderad 2010)
- Utvecklar sin skapande förmåga att förmedla upplevelser.......

Den här veckan har barnen blivit intresserade av att lägga pussel. 
Lpfö -98 (reviderad 2010)
- Barnen ska kunna växla mellan olika aktiviteter under dagen.
Under veckan har vi reflekterat tillsammans med barnen. Vi tittade på bilderna, som pedagogen hade lagt på bordet eller på golvet från aktiviteten som barnen hade gjort innan. 
Vecka 44 kommer psykologstudenten från Karolinska institutet till oss. Han heter Johan.

Viktiga datum:
1/11 APT. Vi stänger förskolan 15.45
15/11 Föräldraråd kl. 18.00-19.30
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar