söndag 25 oktober 2015

Vecka 43

Den här veckan har vi fokuserat på FN. Vi har sjungit sånger om empati och vänskap. Vi har pratat om hur vi ska vara mot varandra och hur vi ska göra om någon blir arg på någon t.ex om någon har en leksak, som barnet vill ha. Vi uppmuntrar barnen när de hjälper någon eller ger en spontan kram till ett barn.
Barnen har gjort handavtryck på en gemensam tyg lob. 

Barnen gjorde duvor på olika sätt. Vi pratade om duvor. Vilken färg har duvan? Hur kan duvan flyga? Kan vi flyga? Det var några frågeställningar vi hade till barnen.
På samlingen har barnen fått var med när två snäckor var arga på varandra. Hur de löste konflikten mellan varandra.
Barnen har fått en duva och på duvan ska de klistra vitt silkespapper och limstift. De utforskade hur de skulle göra. De provade olika metoder.

Barnen gjorde en fågel av sina händer. De fick olika färg på glitter och paljetter, som barnen fick välja mellan. Barnen skulle limma fast glittret och paljetterna på fågeln. Några barn tog bort paljetterna från pappret och satte mer lim. De upptäckte att fingret fastnade på pappret lätt eller så fastnade paljetten på fingret för det fanns lim på paljetten.Ett barn kom med ett förslag, som han ville göra på gården. Han ville ha ut ritpapper och kritor. Han ville rita mamma och pappa. Han sa mamma och pappa flera gånger när han ritade. Det kom andra barn från andra avdelningar, som var på gården. Några ritade snäckor, sniglar och en ritade ett flygplan, som han åkte iväg med.

Några barn byggde med klossar ett torn och när tornet rasade så byggde barnen upp igen. De byggde upp tornet flera gånger och var nöjda med tornet och visade pedagogerna deras bygge. Andra barn kom och ville vara med. De fick vara med och de byggde tillsammans. Samarbete mellan barnen och undersöka vad kan de bygga med klossarna.

Här är ett barn stolt över sitt bygge med klossar. Hon klappar sina händer när hon var klar. När bygget rasade så byggde hon om igen.


Barnen gjorde en gemensam konstverk ute i korridoren. De gjorde handavtryck på ett långt papper. 
Ett barn var glad och få måla en pedagogs hand. 
Här är den långa konstverket ute i korridoren.
Här har vi ett gemensamt FN firande på stora gården. Barnen sjöng sånger tillsammans och höll varandra i handen. Det här är några av sångerna som vi sjöng:
Sånger: 1 Här är jag och där är du.
                Här är vi tillsammans nu.
                Vi kan ta varandra i hand
                Krama så fint vi kan.
                Här är jag och där är du.

          2.    Man kan höra vad någon ser
                 Man kan känna vad någon hör.
                Jag räcker min vän en hand.
                Kommer närmare varandra.

I början av november kommer vi ha en VFU student på avdelningen i tre veckor. Hon går lärarutbildningen.

Vi kommer att ha höstmaskerad torsdagen den 29/10 på förmiddagen. På måndag kommer ni få ett papper om julledigheten, som ni ska fylla på och lämna till avdelningen.

onsdag 21 oktober 2015

        Vecka 42
Tack alla ni som kom till föräldramötet. Information från föräldramötet kommer senare.
Vad har vi gjort under veckan. Barnen har utforskat och undersökt sanden på kubben med olika färger. Barnen tyckte det var intressant och roligt.

 De hade en bild på en snäcka framför sig, som de tittade på. Vi pratade om snäckan. Hur ser snäckan ut? Vad är det snäckan har på " huvudet"?  De tittar ofta på bilderna av snäckor och sniglar, som sitter på väggen.
Vi tog fram akvariet förra veckan till avdelningen. Barnen har tittat efter snäckor och sniglar ute på gården till akvariet men än har vi inte hittat några snäckor eller sniglar. I akvariet ska barnen få lägga mat till snäckorna. Vi ska undersöka vad det är snäckorna äter och inte äter. Lyssna på barnen vad de har för tankar och ideer.
Sanden är populär fortfarande. När de är i skötrummet så vill de leka med sanden. De gräver med skeden i sanden.
Ett barn gick och hämtade en sopborste för att sopa upp sanden. Det var inte lätt att sopa med en sopborste vars skaft var lång.
Här har det kommit vatten på golvet. Joline gick och hämtade papper för att torka upp från golvet.
Läroplanen: " barnen ska vara delaktiga i verksamheten."
Här är det roligt med vatten. Elise tvättar sina händer och trycker på tvålpumpen för att få tvål. Sedan tvättar hon igen. Pedagogen ger henne en mugg och hon tittar på pedagogen först innan hon ställer muggen under vattenkranen. När hon vänder sig om med vatten i muggen så rinner allt vatten på golvet. Hon ler varje gång hon tittar på pedagogen och allt vatten hamnar på kläderna och på golvet.
Barnen har klistrat paljetter och pappersbitar på ett stort papper. 
Barnen hjälper till att duka till lunchen med en pedagog. Sedan går pedagogen och barnet till de andra barnen och säger vad det är för mat.
Ibland kryper, ålar eller smyger till sina platser.

Under vecka 43 ska vi sjunga vänskapssånger. Vi ska prata om hur vi är mot varandra. Det är FN vecka.


onsdag 7 oktober 2015

Föräldrarådsprotokoll 150915

Dagordning föräldraråd 150915

Mötespunkter:

1 Öppnande av möte

2. Val av sekreterare Angelica Castenskiold

3. Genomgång av dagordningen

4. Anmälan övriga punkter

5. Information från ledning

Just nu jobbar man med att fånga intressen från barnen som kan bli projekt. Musik och rörelse, småkryp, undersöka olika material (känna, mäta, undersöka), vatten och luft, ljusborden, förvandling och rollekar. Bloggen är levande på avdelningarna vilket föräldrar uppmuntras att besöka för att hänga med i planeringen. Arbete med att inspirera både personal och barn på förskolan ligger i fokus.

Mål inför läsåret har byggts ut, arbete kring språkutveckling och språkmedvetenhet har lagts till. Detta för att det finns så många olika modersmål på förskolan. Förslag kring hur man kan jobba med detta har kommit fram. Malo Vesterlund jobbar med att musikspråka och kommer till personalen för att ge inspiration kring hur man kan jobba med musik och språk.

Likabehandlingsplanen håller på att implementeras mer och kommer att informeras mer om på föräldramötet. En rad punkter finns om hur man behandlar varandra och hur personal och barn kommer att jobba med detta på de olika avdelningarna framöver.

Studiebesök har genomförts på Kungsholmens förskola där pedagogerna bland annat fick förslag kring hur man kan jobba med återvinningsmaterial. Bra föreläsning om just återbruk kring små barns lärande.

I pedagoggruppen så läser man just nu "Bockarna Bruse i förskolan"  som handlar om språkutveckling utifrån alla modersmål på en förskola. Alla pedagoger på förskolan ska få läsa den och hämta tips och inspiration från den förskolans arbetssätt. Arbeta utifrån barnens egna erfaenheter som skapar lust och nyfikenhet.

Förskolan arbetar även utifrån tvärgrupper kring teman.

Fortsatt arbete med gårdarna. Ett utforskande arbetssätt ska även synas på gården.

6. Information från styrelsemöte

Det är viktigt att förskolan representeras på mötena så att den inte glöms bort. Diskussioner pågår om Rösjöskolan ska bli en del av BUK (barn- och ungdomskontoret). Om beslut tas om detta så kommer styrelsen att informera om detta innan. Idag deltar inte skola och förskola i de nätverk som kommunen håller och rektor finns inte heller med i kommunens rektorsgrupp. Det finns både fördelar och nackdelar med att vi idag är en kommunalt självstyrande enhet.

7. Information/frågor från avdelningarna

Den tidigare inskolningen och utvärderingen av den.
Både föräldrar och barn på de stora och små avdelningarna har uttryckt missnöje över att det inte fungerade optimalt med den inskolningen som påbörjades i maj. Det har varit allt ifrån lokalbrist för de största barnen till upplevelse av två inskolningar istället för en på småbarnsavdelningarna. Detta nya med tidig inskolning finns det ett behov av att utvärdera både bland personalen och föräldrarna.
Bättre planering nästa inskolning utlovas och alla inser vikten av att ha en plan B om det inte blir så som man har tänkt sig. Utvärdering kommer att ske både internt och bland föräldrar framöver.

Bättre struktur på fixardagen
I våras så föll planeringen under vårfixardagen på att en person var sjuk i personalen. Detta behöver ändras till nästa gång.
Nya ansvarsområden kommer och då finns det tankar om att fler ska vara insatta. Vi önskar också god framförhållning om saker som förskolan behöver.

Utflykter så som den till Naturhistoriska  museet i våras och den till Skansen under en av de första veckorna efter sommaren har varit uppskattat. Barnen har inte slutat prata om dessa trevliga utflykter och flera föräldrar tycker att det var mycket trevligt. Även utflykter så som ut i blåbärsskogen borde genomföras oftare.

Dörren till vagnsförrådet borde byta sida igen.
Titti tar med sig den frågan. Det finns föräldrar som fördrar dörren som den är nu och andra som fördrar den gamla ingången.

Hur fungerar planeringen av allergikost/specialkost? Varför är det ganska ofta olika mat för allergiker/specialare? Jag läser ofta på matsedeln och så kommer ett barn hem och har ätit något helt annat. Det borde inte vara så svårt att göra samma mat till alla och bara anpassa allergidelarna/specialdelarna. Det är ingen jättefråga men när man är 5,5 år är det vissa dagar jobbigt att inte få äta det alla andra får, dessutom lite svårare att planera maten hemma. Detta ska Titti ta med sig.

En annan sak att hälsa till köket, ekologiskt havremjölk är ett jättefint initiativ, men den är inte kalciumberikad. När man äter mjölkfri kost får man ju svårare att få i sig kalcium, så det behövs.
Det går bra att höra av sig om detta till Titti eller köket.

Hur ser rutinerna kring gungorna ut och finns det en tanke kring det vad gäller gungvakter för att undvika olyckor? Titti ser helst att det inte finns gungor alls på gården eftersom att det inte främjar samarbete utan mer bara ensamlek. Regler kring gungorna förmedlas till barnen för att undvika olyckor med gungorna.

Könsstereotypa rollfördelningar förekommer och vi behöver jobba mer med genus på de olika avdelningarna. Kanske i form av turneringar i olika typer av sporter eller liknande som utmanar barnen till att testa nya saker. Titti vill att vi tar upp detta på föräldramötet.

Jobbar avdelningarna lika kring projekt? Upplevelsen är att det skiljer sig mycket åt på de olika avdelningar. Det finns dock en plan om att alla ska jobba lika och ett likadant förhållningssätt.

Det känns inte bra när någon är ledsen av barnen och personal skiljer mellan sina barn och andras barn. Detta menar Titti inte ska förekomma på förskolan eftersom att alla barn är allas barn. Personalen ska behandla alla lika.

Alla som vill delta under föräldrarådsmötena är välkomna och det kan personalen på förskolan och föräldrarådsrepresentater gå ut med ännu tydligare.

8. Övriga punkter

1. Teman kommande möte?
Mat som tema

Utvärdering av tidig inskolning.

Gården

Vi kan ta med oss dessa teman till föräldramötet och låta föräldrarna komma med fler förslag på teman.Kommande mötesdatum:
3/11 och 15/12

söndag 4 oktober 2015

Vecka 40

Under veckan har barnen ritat snäckor med fingerfärger. Innan lunch så har pedagogen läst en saga om en snäcka, som känner sig ensam. Snäckan hittar en kompis. och då blir snäckan glad för nu är snäckan inte ensam längre.
Barnen tar bönor med handen och lägger bönorna i en form. De har olika geometriska former: cirkel, kvadrat, rektangel och triangel. När de är i skötrummet så vill de leka med bönorna.
I lekrummet så sätter barnen på overheaden och börjar sätta saker på och titta på väggen.
Vi lyssnar på barnsånger, sjunger och dansar. Det tycker barnen om.
Vi pratar efteråt om att vara kompis med varandra. Hur är man mot en kompis?
I torsdags gick vi till skogen. När vi kom fram så gick några barn till grillen. Ett barn hittade en snäcka. Då kom andra barn för att titta på snäckan. Pedagogen tog kort på snäckan, som vi ska visa barnen på avdelningen.
Barnen utforskade skogen och undersökte stenar, klättrade uppför en stor sten. De plockade kottar., som vi tog till avdelningen.
I fredags gjorde några barn fruktsallad till mellanmål.