söndag 28 februari 2016

Vecka 8

Vecka 8
Tisdagen den 1 mars stänger vi kl. 15.45.

Barnen har fortsatt med sagan Bockarna Bruse. De har fått berätta själva sagan för varandra. De visade bilder av trollet och bockarna.
De tyckte att trollet var arg och stor med stora ögon och lång näsa. 
Här får barnen fortsätta med olika begrepp.
Barnen fick välja mellan olika stationer: lera eller måla.
Barnen målade Bockarna Bruse, trollet och bron.
Här är några bilder på sagan.


Barnens kommentarer: " Det här är stora Bruse." " Där är lilla Bruse." " Där är mellersta Bruse."
"Trollet med stora ögonen." " Bockarna måste gå över bron och sen till ängen."
Här jobbar barnen med lera. De använde klossar, som bron och trollet var under bron.Trollet är under bron.
Vi har varit på mellangården (lilla skogen). De har klättrat upp på stenen och hoppat ner. Rullat nerför slänten. Några barn har hittat ett hål, som de kan krypa igenom. Bilarna på vägen var intressant för barnen. De pekade på bilarna och pedagogen sa vad det var för en bil.
De klättrade på stora stenar och satte sig eller hoppade ner med hjälp av en pedagog.
De satte sig på nerfallna träd. De balanserade på pallar, som fanns på marken. Vi plockade pinnar, som de ska undersöka om det går att måla med.
Ett barn såg en stor pinne. Han försökte ta upp pinnen men det gick inte. Han kämpade och tittade på pedagogen för att få hjälp.Pedagogen visade att det gick inte och sa att det var en rot till en träd.
Varför vi gick flera gånger till mellangården? Barnen visade att de ville gå dit. Pekade på gården och höll i grinden.
Vi har fortsatt med att barnen är delaktiga under dukningen.
Den här veckan har vi haft två som dukar. I tisdags så var det ett barn som ville också duka så därför vart det två barn. Och det fortsatte vi med under resten av veckan. Den äldre sa till den yngre: " Kom." " Titta." Hen hjälpte den yngre under dukningen.
Lpfö 98 (reviderad 2010): "utvecklar självständighet och tillit till din egen förmåga" (sid. 9).
Barnen har lekt mycket med lego, klossar, lagat mat m.m.
De lär att samarbeta med varandra, hjälpa och lösa konflikter. Pedagogerna uppmuntrar när barnen hjälper varandra. 
Lpfö 98 (reviderad 2010): "Leken är viktig för barns utveckling och lärande" (sid. 6).                                                     Vi har sjungit och dansat på avdelningen. De har spelat på instrumenten medan de har gått i rummet.
Lpfö 98 ( reviderad 2010): " utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning....."
Upptäcka var kompisarna är i rummet när de går i rummet eller dansar.


Trevlig helg önskar vi på Gullvivansöndag 21 februari 2016

Vecka 7

Barnen har målat med filmjölk och färg. De var lite fundersamma när de såg filmjölk på bordet. Ett barn sa:" Filmjölk, äta."
De fick titta på en bild av en snäcka och en tygsnäcka, som de fick måla av.Barnen har lyssnat på sagan Bockarna Bruse. Pedagogen läste först sagan och hade flanobilder.
Här får barnen använda flanobilder och vara delaktiga i sagan. Och de jämförde bockarna: vilken är största bocken , mellan bocken och minsta bocken. Här kommer storleksordningen fram.
Här lär sig barnen olika begrepp på, under, över, bredvid.
Hur ser trollet ut?
Barnen pekade på trollet och sa "troll."
Tillsammans med en pedagog hittade de på en sång som de sjöng med glädje.
I sagan finns det en början, ett problem och en lösning.
Ett citat från Calderon 2004, sid. 35: " Barnet behöver språket i många olika sammanhang för att det ska utvecklas."
Här får barnen matematik och språket.
Alla var väldigt fascinerade av bilderna och tyckte det var spännande att flytta på flanobilder och prata om bilderna.
Vi har varit på mellan gården. Där gick de på stenarna och hoppade ner. Vi hittade ett ställe under en gran där barnen satt och myste.
Vi tittade på några spår, som fanns i snön. Och vi gjorde skoavtryck för att jämföra våra skor med varandra.
Barnen är under ett träd och tittar på bilarna, som åker på vägen. De tar snö och lägger snön på en sten. "Titta."
Barnen hittade en spindel på avselningen. De undersökte spindeln via en förstoringsglas. Hur ser spindeln ut? Hur många ben har spindeln? Vilken färg har spindeln?
Barnens kommentarer: "Den är rund." "Den sover." "Spindeln är arg och glad." 
Barnen började sjunga om en ledsen, liten och glad spindel.
I torsdags var barnen på stora gården och lekte.
De gick uppför slänten och rullade ner. Kröp igenom tunneln. Det finns många spännande saker på stora gården.
Några var på lilla gården och vi hade springtävling. Vi sprang från den ena grinden till den andra grinden. Vi gjorde rörelsesånger ute: Flyga åt öster, flyga åt väster, flyga åt söder och norr. Hej hå flyga på sen flyger vi hem igen ( hoppa, klappa, smyga). Klappa händerna när du är glad...... ( klappa rumpan, klappa näsan, klappa magen). 

Experiment:
Barnen fick varsin mugg, som de skulle fylla med snö. Sedan skulle vi se vad som hände med snön när vi tog in muggen.
Vi har varit och hälsat på Smörblomman i två grupper med barnen, som fyller 3 år. De har ätit mellanmål och lekt.


Trevlig helg önskar Sukran, Päivi och Ewa.

söndag 14 februari 2016

FÖRÄLDRARÅD 9 februari 2016

Minnesanteckningar Föräldraråd 9 februari 2016
Information från Titti/ledningen
 • Våga Visa-enkäterna från föräldrarna har börjat komma in. Förskolan har en svarsfrekvens på ca 90% vilket är bra.
 • Föräldramötena flyttats fram till mars månad, efter önskemål från pedagogerna. Nya datum är 8/3 kl. 18.00-19.30 (Storbarnsavdelningar) och 15/3 kl. 18.00-19.30 (Småbarnsavdelningar).
 • 5-6 årgruppen (blivande skolbarn) har startat upp. Man har träffats vid ett tillfälle och pratat om de förväntningar barnen har och vad de skulle vilja göra vid de tillfällen de ses, Barnen har också döpt gruppen. Gruppen har också varit iväg på utflykt.
 • Förskolan har startat ett nätverk för de barnskötare som visat intresse att läsa och reflektera tillsammans kring boken "Bockarna Bruse i förskolan - att arbeta med projekt, ämnesintegrering och pedagogisk dokumentation. I höstas träffades de avdelningsansvariga förskollärarna i ett nätverk där man också läste och reflekterade kring boken. Det tillför mycket till förskolans och avdelningarnas utvecklingsarbete att pedagogerna möts i nätverk, och gemensamt läser och reflekterar kring det pedagogiska arbetet och förskolans uppdrag.
Information från avdelningarna
 • Ingen pedagog var närvarande


Frågor/synpunkter från avdelningarna
 • Att föräldrarna ska ta med egna blöjor har prövats på andra förskolor t.ex Haninge där man fick backa efter att skolinspektionen haft synpunkter.
          Att detta beslut har tagits är att ekonomin är tuff inför 2016 med kraftigt ökade kostnader          
         samtidigt som det inte blir någon höjning av det bidrag som förskolan får per barn.
          Sollentuna kommun har gett OK att ta bort blöjorna då det inte finns någon policy kring
         detta.
 • Det har varit dålig information på de avdelningar där personal har slutat och även till andra avdelningars föräldrar. Då även de barnen påverkas av att personal slutar som brukar finnas på plats och ta emot barnen på morgonen.
              Det har gått ut information från Titti till föräldrar på de avdelningar där personal har slutat.
             Förskolan ska bli bättre på att informera när det blir personal slutar även till andra
            avdelningar.


Tema: Förskola -Hem
 • Pedagoger kommer och möter föräldrar vid hämtning och berättar hur dagen har varit.
 • Avdelningarna försöker hitta fler tillfällen att bjuda in för att visa verksamheten.
 • Bloggarna är bra information för att visa vad barnen gör på dagarna.
 • Pedagogerna vill gärna att vi återkopplar på bloggen med kommentarer.
 • Bra att titta på bloggen med barnen så att de får återberätta vad de har gjort under dagen.
 • Avdelningarna bjuder in till vernissage för att visa när barnen har avslutat ett projekt.
 • Det vore trevligt om föräldrarna stannade till några minuter extra för att se på barnens jobb.
 • Lägga upp en önskelista på bloggen med saker som barnen kan ta med hemifrån.
 • Bättre uppslutning på föräldraråden för att få till en bättre dialog.
Kommande föräldraråd
 • Tema för nästa möte Utemiljö/Utefixardagen
 • Datum 5/4 18.00-19.30
Närvarande:  Titti och 5 st föräldrarådsrepresentanter
Sekreterare: Magnus Hermansson (förälder Tussilago)

Vecka 6

Den här veckan har barnen byggt och konstruerat med lego och klossar. De har jämfört sina torn med varandras.
Ett barn säger: " lång, högt"
Ett annat barn säger: " högt torn."
Barnen har utforskat och undersökt former och färger.
De har fått måla med vattenfärger.
De har varit delaktiga med att duka till lunchen och berätta till de andra barnen vad det blir för lunch.
Här har vi matematik och språket när de dukar.
Några barn hade hittat memory. De fick titta på bilderna, som var olika fordon. De tog ut alla bilderna och la på bordet. Sedan vände de bilderna mot bordet och vände bilderna för att se om de fick par.
Det var roligare och titta på alla bilderna istället.

Vi har haft en gemensam sångsamling på avdelningen. Näckrosen och Violen kom till Gullvivan.
Sångsamlingen ska vi ha en gång i månaden. Nästa gång blir det på Violen.

Några barn gjorde play-doh. De fick blanda salt och vetemjöl i en bunke. De fick röra om blandningen.
Sedan var det vatten och karamellfärg. De fick välja mellan fyra färger. De ville ha alla färger i play-dohn.
Nästa vecka ska vi börja gå till skogen.

Sjalarna har varit populära hos barnen. De turades om att vara inne i kartongen och de la alla sjalarna på kartongen. 
Barnen har lekt Gubben i lådan. Någon av barnen la filten över barnet och vi sjöng sången Gubben i lådan.
De har fortsatt med att jobba med leran. Det har blivit: " mask", " boll ( de rullade bollen på bordet), "masken sönder".
Trevlig helg önskar vi på Gullvivan.

fredag 5 februari 2016

Vecka 5

Sukran är ledig den här veckan. Monica har varit på avdelningen.
Barnen fortsätter med att bygga med rören. De rullar rören till varandra eller lägger sig på rören och rullar. De släpper ner saker i rören. Sedan tar de bort rören och alla leksaker ramlar ner på golvet.
Lpfö 98 (reviderad 2010): " utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning...."

Här är några barn som gör fruktsallad till mellanmål. Ett barn fyllde 3 år. Alla sjöng för barnet under samlingen. Det är roligt att hjälpa till och en del av frukten hamnade i deras mun.
Här ville de måla med vattenfärger. De upptäckte att penseln stog kvar i färgen när de släppte taget om penseln. Sedan provade de på pappret. Vad hände om penseln var på pappret? De undersökte 
på pappret och de provade på alla färgerna som fanns på blocket.
Ett barn sa: "Smutsigt." när hon tog från den svarta färgen till den gula färgen och det blev svart.
Lpfö " ........... utvecklar förmåga och vilja att ta ansvar och utöva inflytande i förskolan"
Här har de tagit fram leran och försöker slå på leran för att leran ska bli platt. Ett barn tar små bitar av leran. Sedan trycker hon lerbitarna ihop och hon säger: " spöke."
Vi har gjort om lite på avdelningen. Vi har tagit bort några hyllor från skåpet och tagit bort dörrarna. Barnen går ofta dit in och sätter sig eller står. Det kan vara fler barn samtidigt. De låtsar att det är en bil eller något annat.
Barnen undersöker overheaden med olika material och här använder barnet en ficklampa för att undersöka vad är det som händer om man lyser med ficklampan på overheaden.Trevlig helg önskar Ewa, Päivi och Sukran