söndag 14 februari 2016

FÖRÄLDRARÅD 9 februari 2016

Minnesanteckningar Föräldraråd 9 februari 2016
Information från Titti/ledningen
 • Våga Visa-enkäterna från föräldrarna har börjat komma in. Förskolan har en svarsfrekvens på ca 90% vilket är bra.
 • Föräldramötena flyttats fram till mars månad, efter önskemål från pedagogerna. Nya datum är 8/3 kl. 18.00-19.30 (Storbarnsavdelningar) och 15/3 kl. 18.00-19.30 (Småbarnsavdelningar).
 • 5-6 årgruppen (blivande skolbarn) har startat upp. Man har träffats vid ett tillfälle och pratat om de förväntningar barnen har och vad de skulle vilja göra vid de tillfällen de ses, Barnen har också döpt gruppen. Gruppen har också varit iväg på utflykt.
 • Förskolan har startat ett nätverk för de barnskötare som visat intresse att läsa och reflektera tillsammans kring boken "Bockarna Bruse i förskolan - att arbeta med projekt, ämnesintegrering och pedagogisk dokumentation. I höstas träffades de avdelningsansvariga förskollärarna i ett nätverk där man också läste och reflekterade kring boken. Det tillför mycket till förskolans och avdelningarnas utvecklingsarbete att pedagogerna möts i nätverk, och gemensamt läser och reflekterar kring det pedagogiska arbetet och förskolans uppdrag.
Information från avdelningarna
 • Ingen pedagog var närvarande


Frågor/synpunkter från avdelningarna
 • Att föräldrarna ska ta med egna blöjor har prövats på andra förskolor t.ex Haninge där man fick backa efter att skolinspektionen haft synpunkter.
          Att detta beslut har tagits är att ekonomin är tuff inför 2016 med kraftigt ökade kostnader          
         samtidigt som det inte blir någon höjning av det bidrag som förskolan får per barn.
          Sollentuna kommun har gett OK att ta bort blöjorna då det inte finns någon policy kring
         detta.
 • Det har varit dålig information på de avdelningar där personal har slutat och även till andra avdelningars föräldrar. Då även de barnen påverkas av att personal slutar som brukar finnas på plats och ta emot barnen på morgonen.
              Det har gått ut information från Titti till föräldrar på de avdelningar där personal har slutat.
             Förskolan ska bli bättre på att informera när det blir personal slutar även till andra
            avdelningar.


Tema: Förskola -Hem
 • Pedagoger kommer och möter föräldrar vid hämtning och berättar hur dagen har varit.
 • Avdelningarna försöker hitta fler tillfällen att bjuda in för att visa verksamheten.
 • Bloggarna är bra information för att visa vad barnen gör på dagarna.
 • Pedagogerna vill gärna att vi återkopplar på bloggen med kommentarer.
 • Bra att titta på bloggen med barnen så att de får återberätta vad de har gjort under dagen.
 • Avdelningarna bjuder in till vernissage för att visa när barnen har avslutat ett projekt.
 • Det vore trevligt om föräldrarna stannade till några minuter extra för att se på barnens jobb.
 • Lägga upp en önskelista på bloggen med saker som barnen kan ta med hemifrån.
 • Bättre uppslutning på föräldraråden för att få till en bättre dialog.
Kommande föräldraråd
 • Tema för nästa möte Utemiljö/Utefixardagen
 • Datum 5/4 18.00-19.30
Närvarande:  Titti och 5 st föräldrarådsrepresentanter
Sekreterare: Magnus Hermansson (förälder Tussilago)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar