fredag 18 september 2015

På stora gården

Barnen tyckte om att vara i vattenpölen. De tog vatten med spade, kanna eller hinken. Hällde ut vattnet. De hoppade i pölen. De var nyfikna när de stog i vattenpölen.Vad är det som händer om de hoppar i pölen?De var koncentrerade när de lekte i pölen och engagerade. I läroplanen står det : " utmanar och lockar till lek och aktivitet. Leken är viktig för barns utveckling och lärande."


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar